Направи съорганизатор

Можете да присвоите участник роля на cohost по време на Webex планирано събрание или Webex лична стая събрание.

Когато направите някого cohost на среща, вие му позволявате:

  • Изключване и изключване на всички или конкретни участници

  • Записване на събранието

  • Да признаеш хора от лобито

  • Премахване на участник от събрание

  • Спуснете вдигната ръка

  • Присвояване на ролята на представящия на друг участник

  • Край на събранието

Cohosts, които задавате, когато планирате срещи от вашия Webex сайт, също може да започне събрание.

1

По време на събранието отидете в списъка с участници Списък с участници.

2

Щракнете с десния бутон върху името на участника, който искате да направите cohost и щракнете върху "Направи Cohost" > OK.

Участникът получава съобщение, че те са cohost на събранието.

За да премахнете ролята на cohost от някого, щракнете с десния бутон върху името на cohost и щракнете върху Премахване на cohost role.

По време на събранието докоснете Участници Участници. След това докоснете името на участника, който искате да направите cohost, и докоснете Make Cohost > OK .

Участникът получава съобщение, че те са cohost на събранието.

За да премахнете ролята на cohost от някого, докоснете името на cohost и докоснете Премахване на cohost role.