Učinit spoluhostitelem

Účastníkovi můžete přiřadit roli spoluhostitela během naplánované schůzky webexu nebo schůzky osobní místnosti Webex.

Když z někoho uděláš spoluhostidce schůzky, necháš ho:

  • Ztlumit a ztlumit všechny nebo konkrétní účastníky

  • Záznam schůzky

  • Přijměte lidi z haly

  • Odebrání účastníka ze schůzky

  • Shodte zvednutou ruku

  • Přiřazení role prezentujícího jinému účastníkovi

  • Ukončení schůzky

Schůzku mohou zahájit také spoluhostovatete, které přiřadíte při plánování schůzek z webu Webex.

1

Během schůzky přejděte na seznam účastníků Seznam účastníků.

2

Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno účastníka, který chcete vytvořit spoluhostovate, a klikněte na Příkaz cohost > OK .

Účastník obdrží oznámení, že je spoluhostovatelí schůzky.

Chcete-li roli spoluhostovate z někoho odebrat, klepněte pravým tlačítkem myši na jméno kohostu a klepněte na příkaz Odebrat roli kohosty.

Během schůzky klepněte na Účastníci Účastníci. Potom klepněte na jméno účastníka, který chcete vytvořit spoluhostovate, a klepněte na Vytvořit cohost > OK .

Účastník obdrží oznámení, že je spoluhostovatelí schůzky.

Chcete-li roli spoluhostovate od někoho odebrat, klepněte na název kohostu a klepněte na Odebrat roli cohosta.