Ortak toplantı sahibi yap

Bir katılımcıya bir Kişisel Toplantı Odası toplantısı sırasında Webex toplantı planladı toplantı Webex rolünü atabilirsiniz.

Bir toplantıyı ortak toplantı sahibi olarak verdiğinizde, bu kişinin şunları yapmasına izin veli oluruz:

  • Tüm veya belirli katılımcıları sessize alma veya sessizden sessizden alma

  • Toplantıyı kaydetme

  • Lobiden kişi kabul et

  • Bir katılımcıyı toplantıdan çıkarma

  • Elini indirme

  • Başka bir katılımcıya sunucu rolü atama

  • Toplantıyı bitir

Webex sitesinden toplantı planladığınız toplantı Webex toplantı da başlatabilirsiniz.

1

Toplantı sırasında katılımcılar listesine Katılımcı listesigidin.

2

Ortak toplantı sahibi yapmak istediğiniz katılımcının adına sağ tıklayın ve Ortak Toplantı Sahibi Olarak Ekle'ye ve Tamam'> tıklayın.

Katılımcı, toplantının sahibi olduğunu bildirim alır.

Bir kişiden ortak ana bilgisayar rolünü kaldırmak için, iş sahibi adının adını sağ tıklatın ve İş Sahibi Rolünü Kaldır öğesinitıklatın.

Toplantı sırasında Katılımcılar öğesine Katılımcılardokunun. Ardından, ortak toplantı sahibi yapmak istediğiniz katılımcının adına ve Ardından, Toplantı Sahibi Olarak Ara'ya >dokunun.

Katılımcı, toplantının sahibi olduğunu bildirim alır.

Bir kişiden ortak ana bilgisayar rolünü kaldırmak için, iş sahibi adına dokunun ve İş Sahibi Rolünü Kaldır'adokunun.