Webové aplikace můžete nastavit v řídicím centru nebo editoru rozšíření uživatelského rozhraní a otevřít je na vašem zařízení. K tomu musíte povolit webový modul . Pokud nevíte jak, přečtěte si tento článek.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu najdete v části Osvědčené postupy při použití webového modulu. Pokud narazíte na problém s webovou stránkou, podívejte se do části Řešení potíží.

Přidání webové aplikace přímo z řídicího centra


Webové aplikace přidané z editoru rozšíření uživatelského rozhraní se nezobrazí v řídicím centru. Chcete-li je upravit, přejděte přímo do editoru.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu klikněte na své zařízení.

2

V napravo otevřeném panelu v části Konfigurace klikněte na Webové aplikace. Vyberte Přidat.

3

Zadejte název a adresu URL webové aplikace. Název se zobrazí pod ikonou webové aplikace na domovské obrazovce. Zařízení se pokusí načíst ikonu z  adresy URL webové aplikace, ale pokud nebude v dostatečné kvalitě, použije výchozí ikonu. Volitelně můžete do pole adresy URL ikony webové aplikace přidat vlastní ikonu.

Můžete zvolit, zda chcete webovou aplikaci zobrazit:
  • vždy,

  • pouze v rámci hovoru,

  • pouze mimo hovor.

4

Klikněte na tlačítka Přidat a Uložit.

Ikona webové aplikace je nyní zobrazena na domovské stránce zařízení Board. Aplikace se otevře na celou obrazovku a pokud ji nikdo nebude 15 minut používat, vyprší její platnost.Přidání webové aplikace z editoru rozšíření uživatelského rozhraní


Webové aplikace přidané z řídicího centra nelze upravovat v editoru rozšíření uživatelského rozhraní. V takovém případě musíte přejít přímo do řídicího centra.

1

Editor rozšíření webových aplikací můžete otevřít z webového portálu zařízení. Další informace, jak k němu získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení. Po otevření webového portálu zařízení vyberte z nabídky vlevo položku Editor rozšíření uživatelského rozhraní.

2

Pod webovou aplikací klikněte na tlačítko Nová a Přidat.

3

Zadejte název a adresu URL webové aplikace. Název se zobrazí pod ikonou webové aplikace na domovské obrazovce. Zařízení se pokusí načíst ikonu z  adresy URL webové aplikace, ale pokud nebude v dostatečné kvalitě, použije výchozí ikonu. Volitelně můžete do pole adresy URL ikony webové aplikace přidat vlastní ikonu.

Můžete zvolit, zda chcete webovou aplikaci zobrazit:
  • vždy,

  • pouze v rámci hovoru,

  • pouze mimo hovor.

4

Konfiguraci exportujte kliknutím na horní panel.

Ikona webové aplikace je nyní zobrazena na domovské stránce zařízení Board. Aplikace se otevře na celou obrazovku a pokud ji nikdo nebude 15 minut používat, vyprší její platnost.