Webový engine je ve výchozím nastavení zapnutý.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu najdete v části Osvědčené postupy při použití webového modulu.

Webový engine můžete aktivovat v místním webovém rozhraní zařízení. Další informace, jak k rozhraní získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte možnost Nastavení na kartě Instalace , a zvolte následující konfiguraci :

  • Konfigurace > WebEngine > Režim : Vyberte Zapnuto pro povolení webového modulu.