• Aplikace, které už máte v seznamu, můžete upravovat a mazat.

  • Všechny webové aplikace nakonfigurované v Centru řízení nebo v editoru rozšíření uživatelského rozhraní jsou viditelné v seznamu webových aplikací v části externě spravované webové aplikace, ale není možné je upravit ani odstranit ze zařízení.

  • Přidání webových aplikací není možné na zařízeních DX70 a DX80.

  • Webové aplikace nejsou podporovány na zařízeních v doprovodném režimu.

Přidání webové aplikace z nabídky nastavení:

1

Klepněte na Nebo přejetím prstem z pravé strany obrazovky zařízení otevřete ovládací panel. Poté klepněte na Nastavení zařízení .

2

Posuňte se na Spravovat webové aplikace a vyberte Spravovat webové aplikace .

3

Klepněte na Přidat Web App a na další obrazovce zadejte název a adresu URL. Pokud chcete, aby se aplikace zobrazovala v ovládacích prvcích hovorů i na domovské obrazovce, zapněte nastavení.


4

Dokončete klepnutím na značku zaškrtnutí v pravém rohu.

Sdílení webové aplikace během hovoru

Během hovoru otevřete přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce zařízení přepínač úkolů. Klepnutím na tlačítko webové aplikace otevřete aplikaci. Pokud chcete sdílet aplikaci během hovoru, klepněte na možnost Sdílet.

Webová aplikace se automaticky zobrazí všem účastníkům v hovoru.