Veb aplikacije možete definisati tako da se pojavljuju na početnom ekranu uređaja i da se otvaraju direktno odatle. Uverite se da je web mašina upaljena – ako nije, više informacija potražite u ovom članku.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje Web mašine da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima Veb mašine. Ako naiđete na problem sa Web stranicom, pogledajte odeljak Rešavanje problema.

Cisco uređaje možete podesiti tako da dozvole stalni pristup kameri i mikrofonu za definisane Veb lokacije, što će preskočiti podrazumevani dijalog odziva. Ovo je posebno korisno za veb aplikacije, jer korisnici neće morati da dozvole pristup kameri i mikrofonu putem dijaloga svaki put kada se poziv pozove. Da biste to uradili, idite na Web portal uređaja. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite. Zatim u meniju sa leve strane izaberite stavku Postavke. U okviru Konfiguracije odaberite sledeće:
 • WebEngine > MediaAccess > Add Hostname: Unesite Veb lokacije koje će imati pristup kameri ili mikrofonu. Maksimalan broj stavki je 30.

 • WebEngine > MediaAccess > Add Hostname > Device:

  Kamera: Dozvolite pristup kameri za definisanu Web lokaciju.

  Mikrofon: Dozvolite pristup mikrofonu za definisanu Veb lokaciju.

 • WebEngine > MediaAccess > List: Navedite sve dozvoljene Veb lokacije i njihove povezane Webex uređaje.

 • WebEngine >MediaAccess > Remove Id : Uklonite Veb lokaciju sa ID-om sa liste dozvoljenih imena domaćina. ID je povezan sa domaćinom i prikazan je kao rezultat liste.

 • WebEngine > MediaAccess > RemoveAll: Uklonite sve Veb lokacije sa liste dozvoljenih imena domaćina.


Ovaj članak se ne primenjuje na Desk Hub, DX70 ili DX80.


Web aplikacije dodate pomoću uređivača proširenja za UI se neće pojaviti na kontrolnom čvorištu. Da biste ih uredili, idite direktno kod urednika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, idite na stranicu "Uređaji" i kliknite na uređaj sa liste.

2

U okviru Konfiguracije izaberite stavku Veb aplikacije i kliknite na dugme Dodaj.

3

Unesite ime i URL adresu Web aplikacije. Ime će se pojaviti ispod ikone Veb aplikacije na početnom ekranu. Uređaj će pokušati da dobije ikonu sa WebApp URL adrese, ali će koristiti podrazumevanu ikonu ako kvalitet nije dovoljno dobar. Opcionalno, možete da dodate prilagođenu ikonu u polje URL adrese Ikone Veb aplikacije.

Možete odabrati da li želite da prikažete veb aplikaciju
 • Uvek

 • Samo van poziva

 • Samo na poziv

4

Kliknite na dugme Dodaj i sačuvaj.

Ikona Veb aplikacije je sada vidljiva na početnom ekranu uređaja. Aplikacija se otvara u punom ekranu i vremenu izlazi posle 15 minuta kada nije u upotrebi.


Web aplikacije dodate pomoću kontrolnog čvorišta ne mogu se uređivati u uređivaču proširenja za UI. Da biste ih uredili, idite direktno u kontrolno čvorište.

1

WebApp uređivaču proširenja možete pristupiti sa web portala uređaja. Pročitajte članak "Više konfiguracija " da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite. Kada se otvori Web portal uređaja, u meniju sa leve strane izaberite uređivač proširenja korisničkog programa.

2

Kliknite na dugme Novo i Dodaj u okviru WebApp-a.

3

Unesite ime i URL adresu Web aplikacije. Ime će se pojaviti ispod ikone Veb aplikacije na početnom ekranu. Uređaj će pokušati da dobije ikonu sa WebApp URL adrese, ali će koristiti podrazumevanu ikonu ako kvalitet nije dovoljno dobar. Opcionalno, možete da dodate prilagođenu ikonu u polje URL adrese Ikone Veb aplikacije.

Možete odabrati da li želite da prikažete veb aplikaciju
 • Uvek

 • Samo van poziva

 • Samo na poziv

4

Izvoz konfiguracije klikom na dugme Na gornjoj traci.

Ikona Veb aplikacije je sada vidljiva na početnom ekranu uređaja. Aplikacija se otvara u punom ekranu i vremenu izlazi posle 15 minuta kada nije u upotrebi.

Da biste dodali veb aplikacije iz menija "Postavke" na uređaju "Board" ili "Desk Series":

 1. Otvaranje kontrolne table prevlačenjem sa desne strane ekrana ili dodirivanje Dugme. Zatim dodirnite postavke uređaja.

  Pomerite se do Web aplikacija.

 2. Dodirnite Upravljanje Veb aplikacijama. Zatim tapnite na dugme "Web App".

 3. Unesite ime i URL adresu .

  Ako je dostupno, preklopite prikaži Web App u pozivu ON ili OFF.

 4. Dodirnite potvrdni znak u gornjem levom uglu. Vraćate se na ekran " Upravljanje Web aplikacijama ".

 5. Tapnite na strelicu da biste se vratili, a zatim zatvorite meni " Postavke". Sada se aplikacija pojavljuje na početnom ekranu sa drugom dugmadi.