Hudební režim

Když hovor nebo schůzka začíná, mikrofon ve výchozím nastavení optimalizuje zvuk pro řeč. Chcete-li optimalizovat hudbu, zapněte hudební režim.

Během hovoru nebo schůzky klikněte na rozevírací návrh v části Ztlumit a potom vyberte režim Hudba v Ztlumit části Inteligentní zvuk Webex.

Chcete-li jej nastavit jako výchozí pro všechna volání a schůzky, zapněte v nastavení zvuku hudební režim.

V Němém uvidíte hudební notu , která vám dá Ztlumitvědět, že hudební režim je zapnutý a jste připraveni na rock.