Webex pro státní správu nepodporuje webináře v zobrazeníwebového vysílání.

Plánování

Vlastnosti a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webcastu

Podpora mobilní aplikace Webex Meetings

Ano


 

Webináře nelze naplánovat pomocí mobilní aplikace.

Ano


 

Webináře nelze naplánovat ani spustit pomocí mobilní aplikace.

Webex pro státní podporu

Ano


 

Webex pro státní správu podporuje webináře pro plány podporující až 10 000 uživatelů.

Ne

Plánovač webu Webex

Ano

Ano

Maximální počet účastníků

Na základě zakoupené kapacity plánu s maximálně 10 000 účastníky a 500 hostiteli, spoluhostiteli a panelisty.

Na základě zakoupené kapacity plánu s maximálně 100 000 účastníky a 500 hostiteli, spoluhostiteli a panelisty.


 

Webináře v zobrazení webového vysílání jsou k dispozici pouze pro plány, které podporují 3000 nebo více uživatelů.

Maximální počet hostitelů, spoluhostitelů a panelistů

500

500

Šablony webinářů/událostí v plánovači

Ano

Ano

Přidání spoluhostitele

Ano

Ano

Povolení automatických cvičení

Ano

Ano

Povolit automatické nahrávání

Ano

Ano

Registrace účastníků

Ano

Ano

Požadovaná možnost ID registrace

Ano

Ano

Heslo k registraci

Ano

Ano

Automatické schválení registrace

Ano

Ano

Implementace registračního limitu

Ano

Další informace naleznete v tématu Pokročilé možnosti plánování pro schůzky Webex a webinářeWebex.

Ano

Vlastní registrační stránka

Pokud webinář vyžaduje registraci

Ano

Vlastní vstupní stránka

Pokud webinář vyžaduje registraci

Ano

Plánování rest API

Ano

Ne

E-mailové pozvánky

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou účastníkům odeslány poté, co hostitel schválí jejich registraci nebo pokud jim hostitel pozvánku předá.

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou účastníkům odeslány poté, co hostitel schválí jejich registraci nebo pokud jim hostitel pozvánku předá.

E-mailová připomenutí

Ano


 

Nepodporuje více automatických e-mailů s připomenutím.

Ano


 

Nepodporuje více automatických e-mailů s připomenutím.

Ve webinářích

Vlastnosti a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webcastu

Role (hostitel, spoluhostitel, panelista, účastník)

Ano

Ano

Chatujte se všemi pro účastníky, panelisty, hostitele a spoluhostitele

Ano

Ano

Připojení prostřednictvím videozařízení

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Maximální počet hostitelů, spoluhostitelů a panelistů, kteří se mohou připojit prostřednictvím videozařízení

200

200

Kdo může zobrazit seznam účastníků

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Pomocník Webex pro schůzky Webex

Ano


 

Webex Assistant for Webex Meetings je součástí plánů podporujících 3000 nebo více uživatelů a jako doplněk pro plány podporující až 1000 uživatelů.

Ne

Živé skryté titulky a přepis webináře

Ano

Ne

Překlad v reálném čase

Ano


 

Tento doplněk lze zakoupit pro plány podporující až 10 000 uživatelů.

Ne

HD video

Ano

Ano

Video reproduktoru lze vidět

Ano

Ano

Přizpůsobení a synchronizace zobrazení vymezené plochy

Ano

Ne

Přiblížení a oddálení v zobrazení mřížky

Ano

Ne

Zobrazení rozložení specifická mřížka, skládaný, aktivní řečník nebo pouze obsah pro účastníky

Ne

Ano

Moderované ztlumení

Ano

Ano

Hostitelé/spoluhostitelé mohou zrušit ztlumení publika

Ano

Ne

Animované reakce na emodži

Ano

Ne

Režim hudby

Ano

Ano

Odstranění šumu pozadí

Ano

Ano

Profily přehledů lidí

Ano

Ne

Otázky a odpovědi (pouze desktopové a webové aplikace Webex )

Ano

Ano

Správa karet v Q&A (jenom webová aplikace)

Ano

Ne

Nastavení priority pro otázky zodpovězené ústně v Q&A (pouze webová aplikace)

Ano

Ne

Pořádání anket

Ne

Ano

Připojení prostřednictvím videozařízení

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Ovládací prvek rozložení

Ano s nastavením zobrazení vymezené plochy; účastník si může vybrat vlastní rozvržení.

Ano s nastavením rozvržení živého přenosu; všichni účastníci uvidí stejné rozložení.

Uzamknout webinář

Ano

Ne

Tabule a anotace

Ano

Ne

Optimalizace sdílení pro pohyb a video

Ano

Ano

Sdílet video

Ano

Ano

Funkce a analýzy po webináři

Vlastnosti a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webcastu

Zpráva o registraci

Ano

Ano

Prezenční listina

Ano

Ne

Sestava aktivit (chat, otázky a odpovědi a hlasování)


 

Webinář musí být zaznamenán.

Ano

Ano