Webex for Government nepodporuje webináře v zobrazení webového vysílání.

Plánování

Funkce a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webového vysílání

Events (klasická verze)

Podpora mobilní aplikace Webex Meetings

Ano


 

Webináře nelze naplánovat pomocí mobilní aplikace.

Ano


 

Webináře v zobrazení webcastu nelze naplánovat ani zahájit pomocí mobilní aplikace.

Ne

Webex pro vládní podporu

Ano


 

Webex for Government podporuje webináře pro plány podporující až 10 000 uživatelů.

Ne

Ano

Podpora plánovače Webex (doplněk pro aplikaci Outlook)

Ano

Ano

Ano

Plán z web Webex

Ano

Ano

Ano

Maximální počet účastníků

Na základě zakoupené kapacity plánu s maximálně 10 000 účastníky a 500 hostiteli, kohostiteli a panelisty.

Na základě zakoupené kapacity plánu pro maximálně 100 000 účastníků a 500 hostitelů, spoluhostitelů a panelistů.

Akce 1000 zákazníků: 1000

Akce 3000 zákazníků: 3000

Maximální počet hostitelů, kohostitelů a panelistů

500

500

1000


 

Toto maximum je zahrnuto v maximálním počtu účastníků. Pokud například plán podporuje 3000 účastníků, 1000 z těchto účastníků může být hostitelem, spoluhostitelem a panelistou.

Šablony webináře/události v plánovači

Ano

Ano

Ano

Nastavte vlastní webináře a typ relace

Ne

Ne

Ano

Webináře řady (program)

Ano

Ano

Ano

Naplánovat webinář ve více časových pásmech

Ano

Ano

Ano

Přidání kohostitele nebo alternativního hostitele

Spoluhostitel

Spoluhostitel

Alternativní hostitel

Povolit automatické zkušební relace

Ano

Ano

Ne

Povolit automatické nahrávání

Ano

Ano

Ne

Přizpůsobit obrázek na registrační stránce

Ano

Ano

Ano

Nahrát obrázek řečníka na registrační stránku

Ano

Ano

Ano

Nahrát materiál webináře/události během plánování

Ano

Ano

Ano

Pozvěte účastníky z plánovače na web Webex

Ano

Ano

Ano

Importovat seznam pozvánek ze souboru CSV

Ano

Ano

Ano

Informace o reproduktoru/panelistovi

Ano

Ano

Ano

Registrace účastníka

Ano

Ano

Ano

Požadovaná možnost ID registrace

Ano

Ano

Ano

Heslo k registraci

Ne

Ne

Ano

Automatické schvalování registrace

Ano

Ano

Ano

Implementace registračního limitu

Ano

Ano

Ano

Vlastní registrační stránka

Ano

Ano

Ne

Vlastní cílová stránka

Pokud webinář vyžaduje registraci

Ano

Ne

Plánování rozhraní REST API

Ano

Ne

Ne

Nastavení elektronického obchodování

Ne

Ne

Ano

E-mailové pozvánky

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou odeslány účastníkům poté, co hostitel schválí jejich registraci, nebo pokud je hostitel přidá do webináře.

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou odeslány účastníkům poté, co hostitel schválí jejich registraci, nebo pokud je hostitel přidá do webináře.

Ano


 

Hostitel se může rozhodnout, kdy má pozvánky na událost odeslat a kdo je obdrží.

Odeslání e-mailů s pozvánkou ve formátu prostého textu

Ano

Ano

Ano

E-mailová připomenutí

Ano

Ano

Ano

Následné e-maily

Ano

Ano

Ano

Vlastní šablony e-mailů

Ano

Ano

Ano

Ve webináři

Funkce a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webového vysílání

Events (klasická verze)

Panelista a lobby účastníků

Ne

Ne

Ne

Chatujte se všemi pro účastníky, panelisty, hostitele a spoluhostitele

Ano

Ano

Ano

Panelisté mohou zahájit konverzaci s účastníky

Ne

Ne

Ano

Připojte se prostřednictvím videoza zařízení

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Maximální počet hostitelů, kohostitelů a panelistů, kteří se mohou připojit prostřednictvím videozačíslače

200

200

200

Kdo může zobrazit seznam účastníků

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Hostitel se může rozhodnout, zda všichni účastníci mohou zobrazit seznam účastníků nebo povolit pouze hostitele, alternativní hostitele, prezentujícího a panelisty.

Pomocník Webex pro schůzky Webex

Ano

Další informace naleznete zde Webex Assistant pro Webex Meetings .

Ne

Ne

Živé skryté titulky a přepis

Ano

Ano

Ne

Překlad v reálném čase

Ano


 
Překlad v reálném čase není pro službu Webex for Government k dispozici.

Nákup tohoto doplněk není podporován u webinářů v zobrazení webcastu.

Ne

Ne

HD video

Ano

Ano

Ne

Video reproduktoru je vidět

Ano

Ano

Ano


 

Pouze prvních 1000 účastníků může vidět video mluvčího.

Přizpůsobení a synchronizace zobrazení fáze

Ano

Ne

Ano

Přiblížení a oddálení v zobrazení Mřížka

Ano

Ne

Ano

Ovládání rozvržení

Ano s nastavením zobrazení pódia. Účastník si může vybrat své vlastní rozvržení.

Ano s nastavením rozložení živého proudu; všichni účastníci vidí stejné rozložení.

Ano

Uzamknout webinář/událost

Ano

Ano

Ano

Účastník může zobrazit rozložení mřížky, zásobníku, aktivní řečník nebo Pouze obsah

Ano

Ano

Ano

Moderované ztlumení

Ano

Ano

Ne

Hostitel/spoluhostitelé mohou zrušit ztlumení publika

Ano

Ne

Ano

Animované reakce emotikonů

Ano

Ne

Ne

Hudební režim

Ano

Ano

Ne

Odstranění šumu na pozadí

Ano

Ano

Ano

Profily přehledů lidí

Ano

Ne

Ne

Q&A (pouze desktopové a webové aplikace Webex)

Ano

Ano

Ano


 
Použít Slido otázky a odpovědi

Správa karet v Q&A (pouze webová aplikace)

Ano

Ne

Ne

Nastavení priority pro otázky zodpovězené slovně v Q&A (pouze webová aplikace)

Ano

Ne

Ne

Pořádání anket

Ano

Ano

Ano


 
Použít Slido pořádání ankety

SlidoAnkety a otázky a odpovědiAno

 
Slido není k dispozici pro službu Webex for Government.
AnoNe
Panel aplikací (vestavěné aplikace)AnoNeNe

Sledování pozornosti

Ne

Ne

Ano

Optimalizace sdílení pohybu a videa

Ano

Ano

Ne

Schůzky ve skupinách

Ano

Ne

Ne

Sdílejte video soubory

Ne

Ne

Ano

Sdílení videa

Ano

Ano

Ano

Psaní na tabuli a poznámky

Ano

Ne

Ano

Funkce a analýza po webináři

Funkce a možnosti

Webináře

Webináře v zobrazení webového vysílání

Events (klasická verze)

Zpráva o registraci

Ano

Ano

Ano

Průzkum po webináři

Ano

Ne

Ano

Zpráva o docházce

Ano

Ano

Ano

Vstupní stránka po skončení webináře/události

Ano

Ano

Ano

Zaznamenávání zpráv o přístupu

Ne

Ne

Ano

Zpráva o aktivitě (chat, otázky a odpovědi a pořádání ankety)


 

Webinář musí být zaznamenán.

Ano

Ano

Ano


 
Získejte aktivitu konverzace ze zprávy o aktivitě vašeho webináře. Získejte aktivitu v oblasti otázek a odpovědí a pořádání anket ze Slido zprávy.