Úpravy nastavení telefonu na úrovni organizace

Změna nastavení na úrovni organizace platí pro všechna umístění.

1

V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com do části Služby > Volání > Nastavení služeb.

2

V části Telefon klikněte na možnost Konfigurovat výchozí nastavení telefonu.

3

V části Nastavení zobrazení zvolte Obrázek pozadí z následujících voleb v rozevíracím seznamu:


 

Tyto možnosti fungují pouze na telefonech s velikostí obrazovky 800 * 480.

 • Žádné

 • Tmavě modrá

 • Tmavě modrá Cisco

 • Tmavě modrá Webex

4

Pro Zobrazovaný název , který se zobrazuje na displeji telefonu, vyberte z následujících možností v rozevíracím seznamu:

 • Telefonní číslo uživatele / číslo umístění – Zobrazuje telefonní číslo uživatele. Pokud uživatel nemá telefonní číslo, zobrazuje číslo umístění.

 • Uživatelské jméno (jméno/příjmení)

 • Uživatelské jméno (příjmení/jméno)

5

Pro rozevírací tlačítko popis linky , které definuje formát zobrazeného vedle tlačítek linky, zvolte jednu z následujících voleb:

 • Číslo linky uživatele / telefonní číslo – Zobrazuje číslo linky uživatele. Pokud uživatel nemá číslo linky, zobrazuje telefonní čislo.

 • Uživatelské jméno (jméno/příjmení)

 • Uživatelské jméno (příjmení/jméno)

6

V rozevíracím seznamu Vzor LED klávesy linky, který definuje schémata osvětlení kláves linky na telefonech MPP, zvolte z následujících možností:

 • Výchozí

 • Přednastavení 1


 

Ve firmwaru MPP firmware 11.3.2 je změna vzoru LED nevratná. Tento problém bude vyřešen ve firmwaru MPP verze 11.3.3 (vyjde v únoru 2021).

7

V části Možnosti vytáčení v rozevíracím seznamu Krátký časový limit mezi číslicemi vyberte čas v sekundách, po který telefon vyčká na zadání další číslice.


 

Menší hodnota času vyžaduje, aby číslice byly vytáčeny rychle.

8

Pro Dlouhý časový limit mezi číslicemi zvolte v rozevíracím seznamu dobu v sekundách, po kterou telefon počká, než vytočí číslo, když se neshoduje žádný vzor číslic .


 

Menší hodnota času způsobuje, že neodpovídající vytočené číslice budou vytáčeny rychle.

9

Klikněte na položku Zkontrolovat nastavení.

10

Až budete s nastaveními spokojení, klikněte na Zahájit zpracovávání.

Další postup

 • V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com přejděte na Přehled > Zobrazit všechny úkoly a zobrazte si průběh aktualizovaného nastavení.

 • Pomocí tohoto postupu znovu synchronizujte telefony v organizaci z centra Control Hub nebo požádejte uživatele, aby pomocí tohoto postupu restartovali telefony. Díky tomu se nastavení uplatní.

Úpravy nastavení telefonu na úrovni umístění

Pokud chcete nastavit různá nastavení telefonu pro jednotlivá umístění, použijte tento postup.

1

V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com do části Služby > Volání > Umístění.

2

Vyberte umístění, pro které chcete změnit nastavení telefonu, a pak na bočním panelu klikněte na Nastavení telefonu.

3

Vyberte tlačítko Definovat vlastní nastavení telefonu.

4

V části Nastavení zobrazení zvolte Obrázek pozadí z následujících voleb v rozevíracím seznamu:


 

Tyto možnosti fungují pouze na telefonech s velikostí obrazovky 800 * 480.

 • Žádné

 • Tmavě modrá

 • Tmavě modrá Cisco

 • Tmavě modrá Webex

5

Pro Zobrazovaný název , který se zobrazuje na displeji telefonu, vyberte z následujících možností v rozevíracím seznamu:

 • Telefonní číslo uživatele / číslo umístění – Zobrazuje telefonní číslo uživatele. Pokud uživatel nemá telefonní číslo, zobrazuje číslo umístění.

 • Uživatelské jméno (jméno/příjmení)

 • Uživatelské jméno (příjmení/jméno)

6

Pro rozevírací tlačítko popis linky , které definuje formát zobrazeného vedle tlačítek linky, zvolte jednu z následujících voleb:

 • Číslo linky uživatele / telefonní číslo – Zobrazuje číslo linky uživatele. Pokud uživatel nemá číslo linky, zobrazuje telefonní čislo.

 • Uživatelské jméno (jméno/příjmení)

 • Uživatelské jméno (příjmení/jméno)

7

V rozevíracím seznamu Vzor LED klávesy linky , který definuje schémata osvětlení pro linky funkce MPP, vyberte jednu z následujících možností:

 • Výchozí

 • Přednastavení 1


 

Ve firmwaru MPP firmware 11.3.2 je změna vzoru LED nevratná. Tento problém bude vyřešen ve firmwaru MPP verze 11.3.3 (vyjde v únoru 2021).

8

V části Možnosti vytáčení v rozevíracím seznamu Krátký časový limit mezi číslicemi vyberte čas v sekundách, po který telefon vyčká na zadání další číslice.


 

Menší hodnota času vyžaduje, aby číslice byly vytáčeny rychle.

9

Pro Dlouhý časový limit mezi číslicemi zvolte v rozevíracím seznamu dobu v sekundách, po kterou telefon počká, než vytočí číslo, když se neshoduje žádný vzor číslic .


 

Menší hodnota času způsobuje, že neodpovídající vytočené číslice budou vytáčeny rychle.

10

Klikněte na položku Zkontrolovat nastavení.

11

Až budete s nastaveními spokojení, klikněte na Zahájit zpracovávání.

Další postup

 • V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com přejděte na Přehled > Zobrazit všechny úkoly a zobrazte si průběh aktualizovaného nastavení.

 • Pomocí tohoto postupu znovu synchronizujte telefony v organizaci z centra Control Hub , nnebo požádejte uživatele, aby pomocí tohoto postupu restartovali telefony. Díky tomu se nastavení uplatní.