Než začnete

Ověřte, že systém, který voláte, podporuje ovládání vzdálené kamery (FECC) (viz dokumentace k jednotlivým zařízením). Tuto funkci musí povolit váš správce videokonferencí.

Také se musíte nacházet v režimu softwarového telefonu, což znamená, že jste v okně rozhraní zvolili možnost Použít můj počítač k telefonování.

1

Po zahájení videohovoru zvolte ikonu Zobrazit·ovládání·kamery·na·vzdáleném·konci.

2

Při hovoru ovládejte kameru pomocí tlačítek pro posouvání, naklánění a přiblížení.

  • V případě hovorů směrovaných přímo na zařízení můžete těmito ovládacími prvky posouvat kameru doleva nebo doprava, naklánět ji nahoru či dolů a přibližovat a oddalovat zobrazení.
  • V případě hovorů s přemostěním můžete pomocí těchto ovládacích prvků zvolit požadované rozvržení konference:

K ručnímu ovládání kamery můžete také používat následující klávesové zkratky:

Možnost Popis
Naklonit nahoru

Klávesa šipky nahoru

Naklonit dolů

Klávesa šipky dolů

Posunout doleva

Klávesa šipky vlevo

Posunout doprava

Klávesa šipky vpravo

Přiblížit

Znaménko plus (klávesa Shift + rovná se)

Oddálit

Klávesa minus

Než začnete

Ověřte, že systém, který voláte, podporuje ovládání vzdálené kamery (FECC) (viz dokumentace k jednotlivým zařízením). Tuto funkci musí povolit váš správce videokonferencí.

1

Po zahájení videohovoru zvolte ikonu Zobrazit·ovládání·kamery·na·vzdáleném·konci.

2

Při hovoru ovládejte kameru pomocí tlačítek pro posouvání, naklánění a přiblížení.

  • V případě hovorů směrovaných přímo na zařízení můžete těmito ovládacími prvky posouvat kameru doleva nebo doprava, naklánět ji nahoru či dolů a přibližovat a oddalovat zobrazení.
  • V případě hovorů s přemostěním můžete pomocí těchto ovládacích prvků zvolit požadované rozvržení konference:

K ručnímu ovládání kamery můžete také používat následující klávesové zkratky:

Možnost Popis
Naklonit nahoru

Klávesa šipky nahoru

Naklonit dolů

Klávesa šipky dolů

Posunout doleva

Klávesa šipky vlevo

Posunout doprava

Klávesa šipky vpravo

Přiblížit

Klávesa plus

Oddálit

Klávesa minus

Než začnete

Ověřte, že systém, který voláte, podporuje ovládání vzdálené kamery (FECC) (viz dokumentace k jednotlivým zařízením). Tuto funkci musí povolit váš správce videokonferencí.

1

Po zahájení videohovoru zvolte ikonu Zobrazit ·ovládání·kamery·na·vzdáleném·konci.

2

Při hovoru ovládejte kameru pomocí tlačítek pro posouvání, naklánění a přiblížení.

  • V případě hovorů směrovaných přímo na zařízení můžete těmito ovládacími prvky posouvat kameru doleva nebo doprava, naklánět ji nahoru či dolů a přibližovat a oddalovat zobrazení.

  • V případě hovorů s přemostěním můžete pomocí těchto ovládacích prvků zvolit požadované rozvržení konference:

K ručnímu ovládání kamery můžete také používat následující klávesové zkratky:

Možnost

Popis

Naklonit nahoru

Klávesa šipky nahoru

Naklonit dolů

Klávesa šipky dolů

Posunout doleva

Klávesa šipky vlevo

Posunout doprava

Klávesa šipky vpravo

Přiblížit

Znaménko +

Oddálit

Znaménko -

Než začnete

Ověřte, že systém, který voláte, podporuje ovládání vzdálené kamery (FECC) (viz dokumentace k jednotlivým zařízením). Tuto funkci musí povolit váš správce videokonferencí.

1

Po zahájení videohovoru zvolte ikonu Zobrazit·ovládání·kamery·na·vzdáleném·konci.

2

Při hovoru ovládejte kameru pomocí tlačítek pro posouvání, naklánění a přiblížení.

  • V případě hovorů směrovaných přímo na zařízení můžete těmito ovládacími prvky posouvat kameru doleva nebo doprava, naklánět ji nahoru či dolů a přibližovat a oddalovat zobrazení.

  • V případě hovorů s přemostěním můžete pomocí těchto ovládacích prvků zvolit požadované rozvržení konference:

K ručnímu ovládání kamery můžete také používat následující klávesové zkratky:

Možnost

Popis

Naklonit nahoru

Klávesa šipky nahoru

Naklonit dolů

Klávesa šipky dolů

Posunout doleva

Klávesa šipky vlevo

Posunout doprava

Klávesa šipky vpravo

Přiblížit

Znaménko +

Oddálit

Znaménko -