Pre nego što počneš

Uverite se da sistem koji pozivate podržava kontrolu krajnje kamere (FECC). (Pogledajte dokumentaciju za svaki uređaj.) Administrator video konferencije mora da omogući ovu funkciju.

Takođe morate da budete u režimu softfona, što znači da ste izabrali opciju "Koristi moj računar" za pozive u prozoru čvorišta.

1

Kada započnete video poziv, izaberite ikonu "Prikaži kontrolu krajnje krajnje kamere".

2

Koristite dugme za pomeranje, nagib i zumiranje da biste kontrolisali poziv.

  • Za direktne pozive uređajima koristite kontrole za pomeranje nalevo ili nadesno, naginjanje na gore ili nadole i uvećavanje kamere.
  • Za pozive na mostove koristite kontrole da biste izabrali raspored konferencija koji želite da koristite.

Takođe možete da koristite sledeće tasterske prečice da biste ručno kontrolisali fotoaparat:

Opciju Opis
Nagni se

Taster sa strelicom nagore

Nagib nadole

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Uvećaj

Znak plus (Shift + jednako ključ)

Umanjivanje

Ključ znaka minus

Pre nego što počneš

Uverite se da sistem koji pozivate podržava kontrolu krajnje kamere (FECC). (Pogledajte dokumentaciju za svaki uređaj.) Administrator video konferencije mora da omogući ovu funkciju.

1

Kada započnete video poziv, izaberite ikonu "Prikaži kontrolu krajnje krajnje kamere".

2

Koristite dugme za pomeranje, nagib i zumiranje da biste kontrolisali poziv.

  • Za direktne pozive uređajima koristite kontrole za pomeranje nalevo ili nadesno, naginjanje na gore ili nadole i uvećavanje kamere.
  • Za pozive na mostove koristite kontrole da biste izabrali raspored konferencija koji želite da koristite.

Takođe možete da koristite sledeće tasterske prečice da biste ručno kontrolisali fotoaparat:

Opciju Opis
Nagni se

Taster sa strelicom nagore

Nagib nadole

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Uvećaj

Plus ključ za znak

Umanjivanje

Ključ znaka minus

Pre nego što počneš

Uverite se da sistem koji pozivate podržava kontrolu krajnje kamere (FECC). (Pogledajte dokumentaciju za svaki uređaj.) Administrator video konferencije mora da omogući ovu funkciju.

1

Kada započnete video poziv, izaberite ikonu "Prikaži kontrolu krajnje krajnje kamere".

2

Koristite dugme za pomeranje, nagib i zumiranje da biste kontrolisali poziv.

  • Za direktne pozive uređajima koristite kontrole za pomeranje nalevo ili nadesno, naginjanje na gore ili nadole i uvećavanje kamere.

  • Za pozive na mostove koristite kontrole da biste izabrali raspored konferencija koji želite da koristite.

Takođe možete da koristite sledeće tasterske prečice da biste ručno kontrolisali fotoaparat:

Opciju

Opis

Nagni se

Taster sa strelicom nagore

Nagib nadole

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Uvećaj

+ znak

Umanjivanje

- znak

Pre nego što počneš

Uverite se da sistem koji pozivate podržava kontrolu krajnje kamere (FECC). (Pogledajte dokumentaciju za svaki uređaj.) Administrator video konferencije mora da omogući ovu funkciju.

1

Kada započnete video poziv, izaberite ikonu "Prikaži kontrolu krajnje krajnje kamere".

2

Koristite dugme za pomeranje, nagib i zumiranje da biste kontrolisali poziv.

  • Za direktne pozive uređajima koristite kontrole za pomeranje nalevo ili nadesno, naginjanje na gore ili nadole i uvećavanje kamere.

  • Za pozive na mostove koristite kontrole da biste izabrali raspored konferencija koji želite da koristite.

Takođe možete da koristite sledeće tasterske prečice da biste ručno kontrolisali fotoaparat:

Opciju

Opis

Nagni se

Taster sa strelicom nagore

Nagib nadole

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Uvećaj

+ znak

Umanjivanje

- znak