Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że system, do którego dzwonisz, obsługuje sterowanie kamerą zdalną. (Patrz dokumentacja dla każdego urządzenia). Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora konferencji wideo .

W oknie centrum należy także włączyć tryb programu telefonicznego, wybierając opcję Używanie komputera do nawiązywania połączeń.

1

Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.

2

Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.

  • W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.
  • W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.

Kamerą można także sterować ręcznie przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

Opcja Opis
Odchylenie w górę

Strzałka w górę

Pochylenie w dół

Strzałka w dół

Obrót w lewo

Strzałka w lewo

Obrót w prawo

Strzałka w prawo

Przybliżenie

Znak plus (Shift + klawisz =)

Oddalenie

Znak minus

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że system, do którego dzwonisz, obsługuje sterowanie kamerą zdalną. (Patrz dokumentacja dla każdego urządzenia). Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora konferencji wideo .

1

Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.

2

Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.

  • W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.
  • W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.

Kamerą można także sterować ręcznie przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

Opcja Opis
Odchylenie w górę

Strzałka w górę

Pochylenie w dół

Strzałka w dół

Obrót w lewo

Strzałka w lewo

Obrót w prawo

Strzałka w prawo

Przybliżenie

Klawisz plus

Oddalenie

Znak minus

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że system, do którego dzwonisz, obsługuje sterowanie kamerą zdalną. (Patrz dokumentacja dla każdego urządzenia). Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora konferencji wideo .

1

Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.

2

Użyj przycisków obrotu , odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.

  • W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.

  • W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.

Kamerą można także sterować ręcznie przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

Opcja

Opis

Odchylenie w górę

Strzałka w górę

Pochylenie w dół

Strzałka w dół

Obrót w lewo

Strzałka w lewo

Obrót w prawo

Strzałka w prawo

Przybliżenie

+ logować

Oddalenie

- logować

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że system, do którego dzwonisz, obsługuje sterowanie kamerą zdalną. (Patrz dokumentacja dla każdego urządzenia). Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora konferencji wideo .

1

Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.

2

Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.

  • W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.

  • W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.

Kamerą można także sterować ręcznie przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

Opcja

Opis

Odchylenie w górę

Strzałka w górę

Pochylenie w dół

Strzałka w dół

Obrót w lewo

Strzałka w lewo

Obrót w prawo

Strzałka w prawo

Przybliżenie

+ logować

Oddalenie

- logować