Zde jsou nastavení, která můžete zamknout na pokojových a stolních zařízeních. Mějte na paměti, že je to všechno nebo nic. Pokud zapnete přepínač Nastavení zámku, zamknou se všechna následující nastavení. Nemůžete si vybrat. Uživatelé nemohou aktualizovat nastavení na svém zařízení, pokud je povoleno uzamknout nastavení na dotykových zařízeních.

  • Jazyk

  • Časové pásmo

  • Řešení

  • Overscan

  • Výchozí předvolba fotoaparátu

  • Nastavení sítě

  • Připojení k síti dotykového panelu

  • Spárovat dotykový panel

  • Obnovení továrního nastavení

Uzamčena lze pouze zařízení, která jsou připojena ke službám Cisco Webex. Pokud je zařízení uzamčeno a pak ztratí připojení, můžete provést tvrdý obnovení továrního nastavení a obnovit zařízení.

Pracovní prostředí

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do aplikace Workspace aproveďte příslušné vyhledávání.

2

Vyberte pracovní prostor, přejděte na Zařízení a klikněte na ikonu ozubená kolečka. Poté přepněte na Zamknout nastavení na dotykových zařízeních a klikněte na Hotovo.

Uživatel

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživateléa proveďte příslušné vyhledávání.

2

Vyberte uživatele, přejděte na Nastavení zařízenía přepněte nastavení zámku na dotykových zařízeních.