Oto ustawienia, które można zablokować na urządzeniach pokojowych i biurkowych. Pamiętaj, że to wszystko albo nic. Jeśli włączysz przełącznik Ustawienia blokady, wszystkie poniższe ustawienia zostaną zablokowane. Nie możesz wybierać i wybierać. Użytkownicy nie mogą aktualizować ustawień na swoich urządzeniach, jeśli włączona jest opcja Zablokuj ustawienia na urządzeniach dotykowych.

  • Język

  • Strefa czasowa

  • Rozdzielczość

  • Overscan

  • Domyślne ustawienie aparatu

  • Konfiguracja sieci

  • Połączenie sieciowe z panelem dotykowym

  • Panel dotykowy rozłączanie pary

  • Fabrycznych

Tylko urządzenia podłączone do usług Cisco Webex Services mogą być blokowane. Jeśli urządzenie jest zablokowane, a następnie traci łączność, możesz wykonać twardy reset do ustawień fabrycznych, aby odzyskać urządzenie.

Obszar roboczy

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do obszaru roboczego i wykonaj odpowiednie wyszukiwanie.

2

Wybierz obszar roboczy, przejdź do Pozycji Urządzenia i kliknij ikonę koła zębatego. Następnie włącz Ustawienia blokady na urządzeniach dotykowych i kliknij Gotowe .

Użytkownik

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicyi wykonaj odpowiednie wyszukiwanie.

2

Wybierz użytkownika, przejdź do pozycji Ustawienia urządzenia, a następnie włącz opcję Zablokuj ustawienia na urządzeniach dotykowych.