Her er innstillingene du kan låse på rom- og skrivebordsenheter. Husk at det er alt eller ingenting. Hvis du aktiverer vekselbryteren «Lås innstillinger», låses alle følgende innstillinger. Du kan ikke plukke og velge. Brukere kan ikke oppdatere innstillingene på enheten hvis Lås innstillinger på berøringsenheter er aktivert.

  • Språk

  • Tidssone

  • Oppløsning

  • Overskanning

  • Standardinnstilling for kamera

  • Nettverksoppsett

  • Nettverkstilkobling til berøringspanel

  • Koble fra paring av berøringspanel

  • Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Bare enheter som er koblet til Webex-tjenester, kan låses. Hvis en enhet er låst og deretter mister tilkoblingen, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger for å gjenopprette enheten.

Arbeidsområde

1

Fra kundevisningen i http://admin.webex.com går du til Arbeidsområde og utfører det aktuelle søket.

2

Velg arbeidsområdet, gå til Enheter og klikk på tannhjulikonet. Slå deretter på Lås innstillinger på berøringsenheter, og klikk på Ferdig.

Bruker

1

Fra kundevisningen i http://admin.webex.com går du til Brukere og utfører det aktuelle søket.

2

Velg bruker, gå til Enhetsinnstillinger, og slå deretter på Lås innstillinger på berøringsenheter.