1

Klikněte na volbu Tlumočení.

2

Vyberte možnost Další ovládací prvky > Požádat o tlumočení a poté klikněte na volbu Odeslat požadavek.

Jako další musíte být na řadě vy.
Když aktivní tlumočník vaši žádost přijme, vaše ztlumení bude zrušeno.

Klepněte na volbu Další ovládací prvky > Požádat o tlumočení a poté klepněte na volbu Odeslat požadavek.

Jako další musíte být na řadě vy.
Když aktivní tlumočník vaši žádost přijme, vaše ztlumení bude zrušeno.