1

Kliknite na Tumačenje .

2

Odaberite Ostale kontrole > Zatraži tumačenje, a zatim kliknite na Pošalji zahtjev.

Morate biti na redu za tumačenje.
Kada aktivni tumač prihvati vaš zahtjev, zvuk će vam biti uključen.

Dodirnite Ostale kontrole > Zatraži tumačenje, a zatim dodirnite Pošalji zahtjev.

Morate biti na redu za tumačenje.
Kada aktivni tumač prihvati vaš zahtjev, zvuk će vam biti uključen.