1

Kliknij opcję Tłumaczenie ustne.

2

Wybierz kolejno opcje Inne elementy sterujące > Poproś o tłumaczenie ustne, a następnie kliknij opcję Wyślij prośbę.

Teraz musi być Twoja kolej na tłumaczenie ustne.
Gdy aktywny tłumacz ustny zaakceptuje prośbę, Twoje wyciszenie zostanie wyłączone.

Dotknij kolejno opcji Inne elementy sterujące > Poproś o tłumaczenie ustne, a następnie dotknij opcji Wyślij prośbę.

Teraz musi być Twoja kolej na tłumaczenie ustne.
Gdy aktywny tłumacz ustny zaakceptuje prośbę, Twoje wyciszenie zostanie wyłączone.