Vaše Bang & Olufsen Cisco 980 může ušetřit až osm různých Bluetooth® zařízení a udržovat současná připojení až se dvěma zařízeními současně.

Abyste mohli co nejvíce využívat své náhlavní soupravy, Stáhněte si a nastavte aplikaci Bang & Olufsen do mobilního zařízení.

1

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dolní straně pravého tlačítka po dobu dvou sekund.

2

Na svém zařízení povolte Bluetooth.

Na většině volacích zařízeních funkci Bluetooth povolíte nebo zakážete v nabídce Nastavení.

3

V seznamu zařízení vyberte svou náhlavní soupravu.

Standardně se vaše náhlavní soupravy zobrazí v seznamu zařízení jako Bang & Olufsen Cisco 980.