המפץ שלך & Olufsen Cisco 980 יכול לחסוך עד שמונה התקנים שונים Bluetooth® ולשמור על קשר סימולטני עם עד שני התקנים בבת אחת.

כדי להוציא את המרב של האוזניות, להוריד ולהגדיר את המפץ & Olufsen app על המכשיר הנייד.

1

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הBluetooth בתחתית גביע האוזן הימני למשך שתי שניות.

2

הפעל Bluetooth במכשיר.

ניתן להפעיל ולהשבית את Bluetooth מתפריט ' הגדרות ' ברוב התקני השיחות.

3

בחר את האוזנייה האלחוטית מרשימת ההתקנים.

כברירת מחדל, האוזנייה תופיע ברשימת ההתקנים כבאנג & Olufsen Cisco 980.