Použití adaptéru USB HD náhlavní soupravy Cisco

Bezdrátová náhlavní souprava Cisco je dodávána s adaptérem USB pro rychlé připojení plug-and-play. Adaptér můžete také použít se zařízeními pro volání, která nemají možnost Bluetooth® . Adaptér USB HD se vyjme z krabice předem spárovaný s náhlavní soupravou. Adaptér se po zapojení do napájeného portu USB automaticky připojí k náhlavní soupravě.

Když chcete náhlavní soupravu odpojit, jednoduše ji vytáhněte z adaptéru volacího zařízení. Po odpojení USB HD adaptéru trvá asi 10 minut, než lze náhlavní soupravu připojit k jinému aktivnímu připojení Bluetooth. Náhlavní soupravu lze ale rychle znovu spárovat s novým zařízením jejím vypnutím a zapnutím.

USB Adapter

 

Aktualizace firmwaru nelze do náhlavní soupravy nainstalovat pomocí adaptéru USB HD.

1

Připojte adaptér USB HD k preferovanému zařízení.

2

Zapněte náhlavní soupravu.

3

V seznamu zařízení vyberte položku Cisco USB HD Adapter .


 

Starší adaptéry se mohou zobrazit jako adaptér USB Cisco 700.

Spárování adaptéru USB HD náhlavní soupravy Cisco s náhlavní soupravou

Spárování adaptéru USB HD můžete znovu spárovat, pokud jste vymazali Bluetooth® párování náhlavní soupravy nebo potřebujete adaptér vyměnit.
1

Připojte adaptér USB HD k vybranému zařízení.

2

Pomocí pera nebo kancelářské sponky stiskněte na čtyři sekundy tlačítko pro spárování na adaptéru USB HD. Při vstupu do režimu párování bliká modrá kontrolka na horní straně adaptéru.

USB HD Adapter button
3

Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování. Adaptér a náhlavní souprava se automaticky spárují.