Asistent Webex je k dispozici ve schůzce Webex.

Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu Události (nový) webinář.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také asistent Webex pro aplikaci Webex.

Zaznamenejte schůzku nebo webinář a získejte přepis po schůzce.

Další informace o nahrávání schůzek na mobilním zařízení najdete v tématu Interakce během schůzek Webexu z mobilního zařízení.