Webex Assistant jest dostępny w Webex Meeting.

Począwszy od aktualizacji 41.5, jest ona również dostępna w trybie webinaru Wydarzenia (nowe).

Oprócz spotkań i wydarzeń (nowe), wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Nagraj spotkanie lub seminarium internetowe, aby uzyskać transkrypcję po spotkaniu.

Zobacz Interakcja podczas spotkań Webex z urządzenia przenośnego, aby uzyskać więcej informacji na temat nagrywania spotkań na urządzeniu przenośnym.