Webex pomoćnik je dostupan na Webex sastanku.

Počevši od 41.5 ispravke, dostupna je i u Events (novom)webinar režimu.

Pored sastanaka i događaja (novih), sa ispravkom 41.7, Webex pomoćnik je dostupan i za Webex aplikaciju. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju Webex pomoćnika.

Snimite sastanak ili vebinar da biste dobili transkript posle sastanka.