Jak se mám přihlásit k rozhraní správy organizace?

Jak se mám přihlásit k rozhraní správy organizace?

Co je webový server pro nástroj Cisco Webex Messenger administration?

Jaká je adresa URL manažera organizace pro jednotné přihlášování (SSO)?

Pouze správci organizace

Pro přístup k rozhraní správy organizace použijte následující odkaz:

  • Domény bez jednotného přihlášení: https://www.webex.com/go/connectadmin
  • Domény jednotného přihlášení: https://loginp.webexconnect.com/cas/sso/YOUR_DOMAIN.COM/orgadmin.app (uveďte text odkazu tak, aby zahrnovalo doménu společnosti)

    pomocí svého Cisco Jabber uživatelského jména a hesla.

Stránka pro správu organizace podporuje následující prohlížeče:

  • Chrome
  • Firefox (nejnovější verze FF nejsou podporovány)

Byl tento článek užitečný?