Kako da se prijavim u interfejs administracije za org?

Kako da se prijavim na interfejs administracije za org?

Koji je web sajt za Cisco Webex Messenger administrativnu alatku?

Šta je URL adresa za Org Admin za SSO (SSO) domene?

Samo administratori orga

Koristite dole navedenu vezu da biste pristupili interfejsu administracije org:

  • Domeni koji nisu jedinstveni za prijavljivanje: https://www.webex.com/go/connectadmin
  • Domeni jedinstvenog prijavljivanja: https://loginp.webexconnect.com/cas/sso/YOUR_DOMAIN.COM/orgadmin.app (Prebacite tekst veze da biste uključili domen vaše kompanije)

    Prijavite se koristeći korisničko ime i lozinku kompanije Cisco Jabber.

Sledeći pregledači su podržani na stranici "Org administracija":

  • Internet Explorer 11 ( Napomena: Omogući prikaz kompatibilnosti za lokaciju)
  • Hrom
  • Firefox (Najnovije FF verzije nisu podržane)

Da li je ovaj članak bio koristan?