Kako da se prijavim u interfejs administracije za org?

Kako da se prijavim na interfejs administracije za org?

Koji je web sajt za Cisco Webex Messenger administraciju?

Koja je URL adresa za Org Admin za domene jedinstvenog prijavljivanja (SSO) ?

Samo administratori orga

Koristite dole navedenu vezu da biste pristupili interfejsu administracije org:

  • Domeni koji nisu jedinstveni za prijavljivanje: https://www.webex.com/go/connectadmin
  • Domeni jedinstvenog prijavljivanja: https://loginp.webexconnect.com/cas/sso/YOUR_DOMAIN.COM/orgadmin.app (Prebacite tekst veze da biste uključili domen vaše kompanije)

    Prijavite se koristeći Cisco Jabber korisničko ime i lozinku.

Sledeći pregledači su podržani na stranici "Org administracija":

  • Hrom
  • Firefox (Najnovije FF verzije nisu podržane)

Da li je ovaj članak bio koristan?