Hur loggar jag in i Org Admin-gränssnittet?

Hur loggar jag in i gränssnittet organisations administration?

Vad är webbplatsen för verktyget Cisco Webex Messenger administration?

Vad är URL: en för Org Admin för Single Sign-On (SSO)-domäner?

Endast organisations administratörer

Använd länken nedan till att komma åt Org Admin-gränssnittet:

  • icke-enkla inloggnings domäner: https://www.Webex.com/go/connectadmin
  • Enkla inloggnings domäner: https://loginp.webexconnect.com/cas/sso/YOUR_DOMAIN.COM/orgadmin.app (växla länk texten till företagets domän)

    logga in med hjälp av ditt Cisco Jabber användar namn och lösen ord.

Följande webbläsare stöds på Org Admin-sidan:

  • Chrome
  • Firefox (de senaste FF-versionerna stöds inte)

Var den här artikeln användbar?