Panel nástrojů aplikace Outlook chybí a nezobrazuje se v zakázaných položkách

Panel nástrojů aplikace Outlook chybí a nezobrazuje se v zakázaných položkách.

Integrace aplikace Outlook není po spuštění aplikace Outlook viditelná a není přítomna v zakázaných položkách.

Webex Desktop App se nezobrazuje v doplňcích ani zakázaných položkách.


Řešení:

Operační systém: Microsoft Windows

 

Před provedením kroků v tomto článku zavřete microsoft office.

Jak problém vyřešit:

  1. Do pole Typ sem chcete-li hledat na hlavním panelu, zadejte Webex Desktop App a stiskněteEnter.
Spustí se desktopová aplikace Webex.
  1. Klikněte na ikonu Nastavení a potom klikněte na Předvolby.
Zobrazí se okno Předvolby.
  1. Zaškrtněte políčko Microsoft Outlook v části Kalendář a klikněte na Použít .
  2. Spusťte Outlook.
 

 

Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu Webex: WBX162 - Jak mohu kontaktovat zákaznické služby Webex nebo technickou podporu?

Byl tento článek užitečný?