Problémy s funkcí Volat prostřednictvím kanceláře v aplikaci Cisco Jabber

Problémy s funkci Volat prostřednictvím kanceláře v aplikaci Cisco Jabber

Když používám funkci Volat prostřednictvím kanceláře (DvO), volaná osoba přijímá hovor ze systému hlasové schránky nebo z jiného čísla.

 

Když uskutečníte hovor prostřednictvím funkce DvO, může volaná osoba přijmout hovor ze systému hlasové schránky nebo z jiného čísla v následujících případech:

  •  Signál mobilní hlasové sítě je slabý. Chcete-li tomuto problému předejít, před uskutečněním hovoru prostřednictvím funkce DvO zkontrolujte, zda máte silné připojení k mobilní hlasové síti.
  • Nastavili jste si číslo zpětného volání pro funkci DvO s jiným telefonním číslem, než je číslo vašeho mobilního telefonu. Chcete-li tomuto problému předejít, změňte v nastavení aplikace Cisco Jabber číslo zpětného volání DvO na vaše číslo mobilního telefonu.
  • Neodpovíte včas na zpětné volání a vaše zařízení má nastavenou hlasovou schránku.

Byl tento článek užitečný?