חייג באמצעות בעיות בשיחות משרדיות ב- Cisco Jabber

חייג באמצעות בעיות בשיחות משרדיות ב- Cisco Jabber

כאשר אני מבצע שיחות חיוג באמצעות Office (DvO), האדם שאליו אני מתקשר מקבל שיחה ממערכת התא הקולי שלי או ממספר אחר.

 

בעת ביצוע שיחת DvO, האדם שאליו אתה מתקשר יכול לקבל שיחה ממערכת התא הקולי שלך או מספר אחר במקריםהבאים:

  •  חיבור הרשת הקולית הניידת שלך חלש. כדי למנוע בעיה זו, ודא שיש לך חיבור חזק לרשת קולית ניידת לפני שתבצע שיחת DvO.
  • אתה מגדיר את מספר השיחה החוזרת של DvO עם מספר טלפון שונה ממספר הטלפון הנייד שלך. כדי למנוע בעיה זו, שנה את מספר השיחה החוזרת של DvO למספר הטלפון הנייד שלך בהגדרות Cisco Jabber.
  • אינך עונה לשיחה החוזרת שלך בזמן והמכשיר שלך מוגדר עם תא קולי.

האם המאמר הועיל לך?