Problem med uppringning via kontor i Cisco Jabber

Problem med Uppringning via kontor i Cisco Jabber

När jag ringer samtal med Uppringning via kontor så får personen jag ringer ett samtal från mitt röstmeddelandesystem eller ett annat nummer.

 

När du ringer med Uppringning via kontor kan personen du ringer få ett samtal från ditt röstmeddelandesystem eller ett annat nummer i följande fall:

  •  Anslutningen till mobilsamtalsnätet är svag. För att förhindra problemet ska du kontrollera att du har en stark uppkoppling till mobilröstanslutningen innan du ringer ett DvO-samtal.
  • Du konfigurerar ditt DvO-nummer för återuppringning med ett telefonnummer som skiljer sig från ditt mobilnummer. För att förhindra problemet ska du ändra DvO-numret för återuppringning till ditt mobilnummer under inställningarna för Cisco Jabber.
  • Du svarar inte på återuppringningen i tid och enheten har konfigurerats med röstbrevlåda.

Var den här artikeln användbar?