Jednosměrný zvuk v aplikaci Cisco Jabber

Jednosměrný zvuk v aplikaci Cisco Jabber

Když provedete Cisco Jabber hovor pomocí VPN prostřednictvím Wi-Fi sítě a zvuk hovoru je pouze jednosměrný, pak zkontrolujte, zda používáte klienta Cisco AnyConnect VPN .

pokud používáte jiný klient VPN, zajistěte, abyste nainstalovali a nakonfigurovali klienta VPN pomocí příslušné dokumentace třetí strany.

Byl tento článek užitečný?