Jednosmerni audio zapis u Cisco Jabber

Jednosmerni audio zapis u Cisco Jabber

Kada obavite Cisco Jabber poziv koristeći VPN preko Wi-Fi mreže, a zvuk poziva je samo jednosmeran, a zatim proverite da li koristite Cisco AnyConnect VPN klijent.

Ako koristite drugi klijent VPN, uverite se da ste instalirali i konfigurisali taj VPN koristeći odgovarajuću dokumentaciju nezavisnog proizvođača.

Da li je ovaj članak bio koristan?