שמע חד-כיוונית Cisco Jabber

שמע חד-כיוונית Cisco Jabber

בעת ביצוע שיחה מCisco Jabber באמצעות VPN מעבר לרשת Wi-Fi, ושמע השיחה הוא בכיוון אחד בלבד, ולאחר מכן בדוק אם אתה משתמש בלקוח הAnyConnect VPN של Cisco.

אם אתה משתמש בלקוח VPN אחר ולאחר מכן ודא שאתה מתקין וקובע את התצורה של לקוח VPN באמצעות התיעוד הרלבנטי של הצד השלישי.

האם המאמר הועיל לך?