Nelze zobrazit fotografie kontaktů Cisco Jabber v zařízeních se systémem Android

Nelze zobrazit fotografie kontaktů Cisco Jabber v zařízeních se systémem Android

S tímto problémem se můžete setkat, pokud se přihlásíte do aplikace Cisco Jabber pro Android na více než jednom zařízení. Ručně se přihlaste k telefonní službě a obnovte připojení.

Tuto akci provedete tak, že otevřete navigační panel a klepnete na tlačítko Telefonní služby. Zkontrolujte pověření a klepněte na tlačítko Uložit.        

Pokud používáte zabezpečenou telefonní službu a přeinstalovali jste aplikaci Cisco Jabber pro Android, kontaktujte správce. Certifikát zabezpečení, který byl dříve uložen na SD kartě, se při přeinstalaci resetuje a správce jej bude muset znovu nakonfigurovat.

Byl tento článek užitečný?