Nije moguće videti Cisco Jabber kontakt fotografije na Android uređajima

Nije moguće videti Cisco Jabber kontakt fotografije na Android uređajima

Možete naići na ovaj problem ako se prijavite na Cisco Jabber za Android na više uređaja. Ručno se prijavite u usluge telefona da biste vratili vezu u prethodno stanje.

Da biste to uradili, otvorite fioku za navigaciju i dodirnite usluge telefona. Proverite svoje akreditive i dodirnite Sačuvaj .

Obratite se administratoru ako koristite uslugu bezbednog telefona i ponovo ste instalirali Cisco Jabber za Android. Bezbednosni certifikat koji je prethodno sačuvan na SD kartici se vraća na početnu vrednost tokom ponovne instalacije i administrator će morati ponovo da ga konfiguriše.

Da li je ovaj članak bio koristan?