Ve verzi WBS39.5.x a dřívějších stránkách se možnosti připojení zvuku a videa nyní zobrazují v zobrazení, které se zaměřuje na video.

Když zahájíte schůzku nebo se k ní připojíte, zobrazí se stránka Připojení zvuku a videa. Na této stránce si můžete zvolit, jak připojit zvuk a video.

1

V rozevíracím seznamu Vybrat připojení zvuku vyberte své připojení zvuku.

Připojení zvuku a videa

 

Pokud vyberete možnost Volat pomocí počítače a používáte weby verze WBS39.5.x a starší, můžete se snadno připojit k výchozím zvukovým zařízením počítače pomocí možnosti Použít nastavení systému pro reproduktory a mikrofon. Informace o verzi aplikace Webex Meetings, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud vyberete možnost Volat pomocí počítače a váš web používá zvuk poskytovatele telefonních služeb (TSP), budete muset nainstalovat aplikaci pro připojení ke zvuku prostřednictvím Internetu. Klepněte na tlačítko Instalovat pod položkou Vybrat připojení zvuku.

Pokud jste již nastavili Předvolby pro automatické připojení ke zvuku pomocí počítače, můžete video připojit samostatně.

2

V rozevíracím seznamu Vybrat připojení videa vyberte své připojení videa.

3

Vyberte možnost Připojit zvuk, Spustit video nebo Připojit zvuk a video.

Pokud jste pro připojení zvuku vybrali možnost Zavolejte na můj videosystém, může trvat 5–10 sekund od doby, kdy hovor přijmete, než bude navázáno spojení. Po dobu 5–10 sekund je hovor přidržen.

Vaše volby zvuku a videa se uloží pro vaši příští schůzku na tomto webu.