1

Klicka på ljudanslutningsalternativen.

2

Välj hur du vill höra ljudet under mötet.

Alternativ för ljudanslutning

 • Använd datorljud— Använd din dator med hörlurar eller högtalare. Detta är standardtypen för ljudanslutning.

  Du kan använda systeminställningarna för din högtalare och mikrofon, eller välja vilka du vill använda i menyn Inställningar.

 • Ring mig– Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa.

 • Inringning – Ring in från din telefon när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har delta i mötet. Anteckna accesskoden eller e-mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet.

  Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas till det anger du åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.

 • Anslut inte till ljud– Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum med de andra mötesdeltagarna och vill använda din dator för att dela innehåll i mötet.

3

Om du vill ansluta till mötet med ljudet avstängt klickar du på Stäng av ljudTyst.

Du ser Slå på ljud när mikrofonen är avstängd. Klicka på Slå på ljud när du villSlå på ljud tala.


 

I vissa möten kan det hända att värden inte tillåter deltagare att slå på ljudet. Om du inte kan slå på ditt ljud kommer ljudet att låsas tills värden tillåter dig att slå på ljudet.

4

Välj att aktivera eller inaktivera video. Om du vill delta i ett möte med din video avstängd klickar du på Stoppa videoStoppa video.

Du ser Starta video när videon är avstängd. Klicka på Starta video när du vill visa dinStarta videovideo.

5

Om du vill ställa in en videobakgrund klickar du på Ändra bakgrund och väljer sedan ett av de tillgängligaalternativen. Du kan läsa mer om virtuella bakgrunder här.

6

Som standard visas din egen videobild i den spegelvända visningen. Du kan stänga av den spegelvända vyn om du vill se dig själv i din egen video på samma sätt som andra mötesdeltagare ser dig.

Om du är nöjd med de ljud- och videoinställningar som du har valt för det här mötet kan du spara dem till nästa möte.

1

Tryck på ljudanslutningsalternativen i appen Webex Meetings Events.

Ring via internet
2

Välj hur du vill höra ljudet under mötet:

 • Använd internet förljud – Använd telefonen med hörlurar eller högtalar telefonen.
 • Ring mig– Ange eller välj det nummer du vill att mötet ska ringa.
 • Inringning – ring in från din telefon. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har delta i mötet. Anteckna accesskoden eller e-mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet.

  Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas till det anger du åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.

 • Anslut inte ljud– Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din telefon för att dela innehåll i mötet.
3

Om du vill ansluta till mötet med ditt ljud avstängt knackar du på Stäng av min mikrofonStäng av min mikrofon.

Du ser när Sätt på min mikrofons ljud mikrofonen är avstängd. Knacka på Slå på min mikrofon när du vill tala underSätt på min mikrofons ljud mötet.

Mikrofon avstängd

 

I vissa möten kan det hända att värden inte tillåter deltagare att slå på ljudet. Om du inte kan slå på ditt ljud kommer ljudet att låsas tills värden tillåter dig att slå på ljudet.

4

Om du vill delta i mötet med din video avstängd, knacka på Stäng av minStäng av min videovideo.

Du ser när Aktivera min video videon är avstängd. Knacka på Aktivera min video när du vill visa dinAktivera min video video.
Video avstängd

Om du är nöjd med de ljud- och videoinställningar som du har valt för det här mötet kan du spara dem till nästa möte.

1

Klicka på ljudanslutningsalternativen i Webex Meetings- eller Events-webbappen.

2

Sedan väljer du hur du vill höra.

 • Använd datorljud (standard) ̶ Använd din dator med ett headset eller högtalare.
 • Ring mig på ̶ Ange ett telefonnummer så ringer Webex upp dig. Beroende på din Webex-plan kanske du inte ser detta alternativ.
 • Ring in ̶ om du vill använda din telefon för ljud, ring in när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer finns i din mötesförfrågan. Välj detta alternativ om du har en långsam Internetanslutning. Anteckna accesskoden eller e-mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet.

  Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas till det anger du åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.

 • Anslut inte till ljud ̶ detta alternativ när du behöver delta i ett möte och delainnehåll och inte behöver ljud. Till exempel är du i en konferensrum med ditt team eller någon som redan är ansluten till mötet från en videoenhet.
3

Om du vill ansluta till mötet med ljudet avstängt klickar du på Stäng av ljudTyst.

Du ser när Slå på ljud mikrofonen är avstängd. Klicka på Slå på ljud när du vill tala underSlå på ljud mötet.

Slå på ljud

 

I vissa möten kan det hända att värden inte tillåter deltagare att slå på ljudet. Om du inte kan slå på ditt ljud kommer ljudet att låsas tills värden tillåter dig att slå på ljudet.

4

Om du vill delta i mötet med din video avstängd, klicka på Stoppa videoStoppa video.

Du ser när Starta video videon är avstängd. Klicka på Starta video när du vill visa dinStarta video video.

Starta video

Webbappen kommer att komma ihåg dessa inställningar och standardinställningar för dem nästa gång du använder den.