W WBS39.5.x i wcześniejszych wersjach opcje połączenia audio i wideo są teraz wyświetlane w widoku skupionym na wideo.

Po rozpoczęciu spotkania lub dołączeniu do niego zostanie wyświetlona strona Połączenie audio i wideo. Na tej stronie możesz wybrać sposób połączenia audio i wideo.

1

Z listy rozwijanej Wybierz połączenie audio wybierz połączenie audio.

Połączenie audio i wideo

 

Jeśli korzystasz z witryny WBS39.5.x lub starszej i wybierzesz opcję Zadzwoń z komputera, możesz łatwo łączyć się z domyślnymi urządzeniami audio komputera, korzystając z opcji Użyj ustawienia systemowego dla głośników i mikrofonu. Aby dowiedzieć się, której wersji usługi Webex Meetings używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings.

Jeśli wybierzesz opcję Zadzwoń z komputera, a Twoja witryna korzysta z audio dostawcy usług telefonii (TSP), musisz zainstalować aplikację, aby łączyć się z audio przez Internet. Kliknij opcję Zainstaluj w części Wybierz połączenie audio.

Jeśli masz już ustawione Preferencje, aby automatycznie łączyć się z audio za pomocą komputera, możesz osobno podłączyć wideo.

2

Z listy rozwijanej Wybierz połączenie wideo wybierz połączenie wideo.

3

Wybierz opcję Podłącz audio, Rozpocznij moje wideo lub Połącz z częściami audio i wideo.

Jeśli została wybrana opcja Połącz z moim systemem wideo, ustanowienie połączenia audio może trwać od 5 do 10 sekund od odebrania połączenia. Połączenie jest zawieszane na 5–10 sekund.

Twoje wybory dotyczące audio i wideo są zapisywane i zostaną wykorzystane podczas następnego spotkania w tej witrynie.