Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze schůzek Cisco Webex.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

1

Pokud jste hostitel a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s informací, že obsah schůzky webexu je k dispozici. V e-mailu vyberte Zobrazit obsah schůzky.

Obsah schůzky je k dispozici e-mailem

Pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo události, e-mail říká:"Názevhostitele > s vámi sdílí obsah schůzky Webex."

Otevře se stránka obsahu schůzky na webu Webex.

Stránka obsahu schůzky
2

Pokud byly během schůzky nebo webináře zachyceny zvýraznění schůzky nebo webináře, můžete k nim přistupovat na kartě Zvýraznění. Pokud byla schůzka nebo webinář zaznamenána, můžete přistupovat ke schůzce a přepisu webináře a nahrávání z karet Přepis a Záznam.

Pokud se chcete zjistit více o někom, kdo se schůzky nebo události zúčastnil, vyberte jeho profilový obrázek v seznamu účastníků a podívejte se na jeho profil Přehledy lidí.


Po jeho zpřístupnění můžete také přejít na obsah schůzky nebo webináře přímo z webu Webex. Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

Karta Minulost

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud schůzku nebo webinář v seznamu nevidíte, hostitel s vámi schůzku ani obsah webináře nesdílel.

Pokud jste hostitel a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s informací, že obsah schůzky webexu je k dispozici. Obsah schůzky nebo webináře si můžete prohlédnout na webu Webex a v mobilní aplikaci.

1

Přejeďte prstem doleva na domovské stránce mobilní aplikace a klepněte na kartu Dokončeno.

2

Klepnutím na schůzku nebo webinář zobrazíte informace o schůzce nebo webináři, zvýraznění , přepis anahrávání.