V rozhraní Cisco Webex Device Connector jste upozorněni, kdykoli je k dispozici upgrade. Doporučujeme kliknout na tlačítko Aktualizovat, abyste stále měli nejnovější verze softwaru, která obsahuje opravy chyb a vylepšení zabezpečení:


Aktualizace bez poznámek k verzi jsou průběžné servisní verze. Jedná se o nutné aktualizace, které udržují nasazený nástroj Webex Device Connector aktuální a bezpečný. Neobsahují však změny, které by ovlivňovaly funkčnost nebo opravovaly konkrétní chyby s dopadem na zákazníka.

1.1.271

22. června 2021

 • Změněno tak, aby se na přihlašovací obrazovce vždy zobrazovala možnost „Zkusit se přihlásit pomocí přístupového kódu?“.

1.1.270

18. června 2021

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.266

8. června 2021

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.264

2. června 2021

 • Změna minimální verze Unified CM AXL na 11.0.

  Zákazníci, kteří se připojují ke starším verzím platformy Unified CM, musí nastavit vlastnost cucm_axl_version(UserDir)/.webexdeviceconnector/connector.properties. Například: cucm_axl_version=10.5.

1.1.263

27. května 2021

 • Přidána kontrola pro ověření, zda je v zařízení podporováno silné šifrování, když se provádí onboarding pomocí exportních souborů CSV nebo TMS.

1.1.262

26. května 2021

 • Byl opraven problém, kdy se v modálním okně „Změna zákazníka“ někdy nenačetl správně seznam zákazníků.

 • Do modálního okna „Změna zákazníka“ byl přidán průběh načítání a celkový počet zákazníků.

 • Aktualizováno na nejnovější verzi prostředí Java Runtime.

1.1.249

10. května 2021

 • Aktualizován nástroj Device Connector tak, aby uváděl, že minimální verze softwaru vyžadovaná pro Webex Edge pro zařízení je CE 9.14.5.

1.1.242

14. dubna 2021

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.241

12. dubna 2021

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.240

12. dubna 2021

 • Přidána podpora pro proxy servery zachycující protokol TLS. Nyní nástroj Device Connector důvěřuje certifikátům v  .webexdeviceconnector/certs pro hovory do cloudu vedle služby Unified CM.

1.1.234

4. března 2021

 • Byl opraven problém, kdy někteří uživatelé Microsoft Windows nemohli synchronizovat podrobnosti hybridních hovorů pro nová zařízení.

1.1.233

2. března 2021

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.232

29. ledna 2021

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.230

26. ledna 2021

 • Byla přidána položka nabídky nastavení „Přihlásit se k FedRAMP“, kde můžete povolit přihlášení k FedRAMP.

 • Změna textu přihlašovacího tlačítka na „Přihlásit se k Webex FedRAMP“, aby bylo jasné, kam se přihlašujete.

 • Jako požadavek bylo přidáno automatické odhlášení po 15 minutách nečinnosti pro uživatele FedRAMP.

1.1.228

22. ledna 2021

 • Umožňuje přepsat verzi AXL používanou nástrojem Device Connector nastavením vlastnosti cucm_axl_version v souboru connector.properties . Tuto funkci lze použít, pokud se Device Connector nemůže připojit ke službě Unified CM z důvodu problému s kompatibilitou AXL .

1.1.226

14. ledna 2021

 • Vylepšeno protokolování auditu.

1.1.222

6. ledna 2021

 • Aktualizováno na nejnovější verzi prostředí Java Runtime.

1.1.209

14. prosince 2020

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.208

8. prosince 2020

 • V uživatelském rozhraní byl aktualizován následující text: „Registrace zařízení do cloudu Cisco Webex přepíše všechny stávající konfigurace zařízení“ se mění na „Registrace zařízení do cloudu Cisco Webex přepíše konfigurace volání a telefonního seznamu .“

1.1.207

1. prosince 2020

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.206

12. listopadu 2020

 • Opraven problém s přihlášením Google SSO.

1.1.204

9. listopadu 2020

 • Vylepšena kontrola verze softwaru pro nepodporovaná zařízení. Dříve byla některá zařízení akceptována, pokud měla software starší než CE 9.10.

 • Při onboardingu CSV nelze pro pracovní prostor nastavit prázdný název .

1.1.200

27. října 2020

 • V případě hybridního volání pro zařízení se nyní všechna zařízení, která ještě nemají synchronizované informace o službě Unified CM s cloudem , zobrazují v horní části seznamu pracovních prostorů. Tato změna je užitečná pro organizace s mnoha pracovními prostory a povoleným hybridním voláním, které potřebují synchronizovat pouze nově povolené položky.

1.1.197

8. října 2020

 • Byl opraven problém, kdy nástroj Device Connector nemohl přečíst svůj soubor vlastností, protože systém Windows označil soubor jako skrytý.

1.1.183

4. září 2020

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.177

19. srpna 2020

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.173

7. srpna 2020

 • Opraven problém, kdy došlo k potížím při propojení zařízení, která používají soubor CSV. Selhání propojení zařízení vedlo k nesprávné chybové zprávě „Chyba během připojování“.

1.1.170

16. června 2020

 • Byl opraven problém, kdy se Device Connector zobrazoval ve složce „Neznámé“ v nabídce Start systému Windows 10. V současnosti se název správně zobrazí ve složce „Cisco“.

 • V nástroji byly instance „Místa“ přejmenovány na „Pracovní prostory“.

1.1.167

4. června 2020

 • Vylepšené zpracování chyb při použití exportních souborů s přehledem CSV nebo TMS.

1.1.166

2. června 2020

 • Byl opraven problém, kdy nástroj Device Connector nedokázal propojit zařízení Webex Edge krátce po obnovení továrního nastavení zařízení.

1.1.163

28. května 2020

 • Do hlášení problému bylo přidáno ID protokolu. Při odkazování na problém předejte ID protokolu zástupci podpory.

1.1.161

26. května 2020

 • Byl opraven problém, kdy správci partnerů nemohli spravovat zákazníky umístěné v jiném datovém centru než partner.

 • Přidána podpora pro přístup správce prodeje.

 • Přidána podpora vyhledávání na obrazovce „Změnit zákazníka“.

1.1.160

25. května 2020

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.152

15. května 2020

 • Byl opraven problém, kdy nástroj Device Connector nezpracoval správně soubory cookie pro přihlašovací toky SSO.

1.1.151

12. května 2020

 • Byl opraven problém, kdy nástroj Device Connector v případě určitých chybových stavů neposkytoval možnost přihlášení přístupovým kódem.

1.1.148

8. května 2020

 • Název zařízení můžete změnit v zobrazení seznamu před registrací do cloudu pomocí souboru CSV.

1.1.143

28. dubna 2020

 • Aktualizace nástroje tak, aby jako doporučená verze pro Webex Edge pro zařízení byla uvedena verze CE9.12.

1.1.139

27. dubna 2020

 • Aktualizován formát časového razítka.

 • Provedeno několik vylepšení protokolování.

1.1.137

23. dubna 2020

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.135

23. dubna 2020

 • Pokud jste stávajícím zákazníkem řešení Hybrid Calling pro zařízení Webex (Call Connector), můžete nyní pomocí nástroje Webex Device Connector převést svou organizaci na řešení Hybrid Calling pro zařízení Webex (Device Connector). Nástroj zachovává stávající konfiguraci v cloudu. Po dokončení se můžete připojit k prostředí Unified CM a dokončit synchronizaci mezi pracovištěm a cloudem. Migrace nezpůsobí přerušení provozu – data jsou přesunuta a nadále fungují jako dříve. Další informace naleznete v návodu k nastavení.

1.1.134

20. dubna 2020

 • Opraven problém, kdy nástroj Device Connector neumožňoval zařízení přeskočit ověření certifikátu při připojení ke službě Unified CM pomocí adresy IP.

1.1.131

17. dubna 2020

 • Opraven problém, při kterém se v některých případech při přihlášení zobrazovala bílá prázdná stránka v nástroji Device Connector.

1.1.126

7. dubna 2020

 • Opraven problém, kdy se v nástroji Device Connector zobrazovala možnost Hybrid Calling pro zákazníky, kteří ještě nebyli migrováni na nové řešení.

1.1.124

6. dubna 2020

 • Opraven problém, kdy nástroj Device Connector nebyl schopen propojit zařízení.

1.1.118

31. března 2020

 • Oprava chybějícího zařízení Cisco Webex Desk Pro při načítání zařízení z Unified CM.

 • Přidána podpora pro přihlašování přístupovým kódem k centru Control Hub. To by mělo pomoci organizacím, které mají u nástroje Device Connector problémy s SSO. Upozorňujeme, že tato funkce zatím není v centru Control Hub povolena, ale bude nasazena příští týden.

1.1.109

17. března 2020

 • K tomuto servisnímu upgradu nejsou k dispozici žádné poznámky k verzi.

1.1.94

25. února 2020

 • Opraven problém, kdy se účet správce nemohl přihlásit k nástroji Webex Device Connector prostřednictvím prostředí jednotného přihlašování (SSO), které vyžaduje ověřování NTLM.

 • Do označení uživatelského jména na přihlašovací stránce bylo přidáno domain\username.

1.1.84

17. února 2020

 • Aktualizovány jazykové soubory.

1.1.82

17. února 2020

 • Opraven problém, kdy kliknutí na tlačítko Propojit vše pro Webex Edge ve filtrovaném zobrazení vyhledávání propojilo všechna zařízení, a ne pouze ta, která odpovídala textu vyhledávání.

1.1.78

30. ledna 2020

 • Opraven problém, kdy se po kliknutí někdy nezobrazovala položka nabídky uživatele.

 • Opraveny problémy s proxy servery HTTP, kdy některé požadavky neprošly přes nakonfigurovaný proxy server.

 • Vylepšené chybové zprávy pro nezdařená přihlášení.

1.1.77

29. ledna 2020

 • Vylepšené protokolování dat pro účely řešení problémů.

1.1.75

16. ledna 2020

 • Zamezení připojení k nepodporovaným verzím služby Unified CM pro Webex Edge pro zařízení. Jako minimální podporovaná verze musí být použita verze 11.5(1) SU3 nebo 12.5(1) a novější. (Verze 12.0(1) není podporována.)

1.1.71

10. ledna 2020