Během jednoho hovoru můžete hovořit s více účastníky.

1

Když máte aktivní hovor, proveďte rychlé zavěšení a zvednutí.

Tím hovor podržíte a uslyšíte oznamovací tón.
2

Vytočte druhé číslo a počkejte, až daná osoba hovor přijme.

3

Konferenci vytvoříte rychlým zavěšením a zvednutím.

Nyní máte s oběma osobami konferenci.