W ramach pojedynczego połączenia można rozmawiać z wieloma osobami.

1

W trakcie aktywnego połączenia wykonaj szybkie rozłączenie (flash).

Spowoduje to zawieszenie połączenia, a Ty usłyszysz sygnał wybierania.
2

Wybierz drugi numer i poczekaj, aż ta osoba odpowie.

3

Aby utworzyć telekonferencję, należy wykonać szybkie rozłączenie (flash).

Od teraz prowadzisz telekonferencję z dwiema pozostałymi osobami.