Oslovte své spolupracovníky a nechte je přidat do prostorů, které již používají. Nebo vytvořte nový prostor, aby váš tým mohl spolupracovat.


 

Nemůžete pouze vyhledávat, ale najít prostory dostupné k připojení. Ve výsledcích hledání se zobrazí pouze prostory, ke kterým jste se již připojili.


 
Pokud má vaše organizace veřejné prostory, můžete tyto prostory prozkoumat a připojit se k nim, aniž by vás přidávali spolupracovníci. Viz Aplikace Webex| Veřejné prostranství kde získáte další informace.