Vytvořit prostor

1

V horní části seznamu prostorů klikněte na možnosta zvolte možnost Vytvořit prostor.


 
Můžete také kliknoutv záhlaví aplikace a zvolte možnost Vytvořit prostor.
2

Zadejte název prostoru. Při zadávání názvu prostoru se může zobrazit seznam podobných prostorů, ve kterých se již nacházíte. Pokud vám jedna z nich vyhovuje, klikněte na název prostoru a přejděte do daného prostoru.

3

Zadejte e-mailová adresa nebo jména pro každou osobu, kterou chcete v prostoru přidat. Při zadávání e-mailových adres se tímto filtruje také seznam podobných prostorů s názvem prostoru.

4

Klikněte na Vytvořit.

1

Přejděte do části Zasílání zpráv, klepnětea vyberte možnost Vytvořit prostor.

2

Pojmenujte prostor a klepněte na Další .

3

Zadejte něčí jméno nebo e-mailová adresa a vyberte je v seznamu navržených osob, chcete-li je přidat do prostoru.

4

Potom klepněte na možnost Vytvořit k vytvoření prostoru.

1

Přejděte do části Zasílání zpráv, klepnětea vyberte možnost Vytvořit prostor.

2

(Volitelné) Klepněte na Přidat osoby , zadejte jejich jméno nebo e-mailová adresa a vyberte je ze seznamu navrhovaných osob, klepněte na OK je přidáte do prostoru.

3

Dejte prostoru název a klepněte na Vytvořit prostor .

1

V záhlaví aplikace klikněte na Připojit osoby.

2

KlikněteVytvořte prostor.

3

Zadejte jména nebo e-maily osob, které chcete přidat, a přiřaďte prostoru název.

4

Klikněte na Vytvořit.