Režimy kontextových služeb

Režim můžete nastavit při vytváření připojení klienta kontextové služby nebo při registraci u kontextové služby. Oba režimy jsou Lab a Production.

  • Laboratorní režim: Tento režim slouží k testování, vývoji a ladění kontextové služby. Laboratorní režim obsahuje neprodukční data a umožňuje odstranit objekty a vyprázdnit všechna data. Po nasazení verze do produkčního režimu můžete pokračovat v testování a vývoji v testovacím režimu. V režimu Lab nelze přistupovat k datům vytvořeným v produkčním režimu.

  • Režim výroby: Tento režim použijte při nasazování kontextové služby ve vaší aplikaci. V tomto režimu nelze odstranit objekty. Před nasazením služby v aplikaci se ujistěte, že testujete kontextovou službu pomocí režimu Lab. V produkčním režimu nelze přistupovat k datům vytvořeným v testovacím režimu.

Pokud kontextovou službu používá více aplikací ve vaší organizaci, ujistěte se, že všechny aplikace používají stejný režim. K datům vytvořeným v jednom režimu nelze přistupovat v jiném režimu.

  

Context Service vytváří přísné hranice zabezpečení mezi daty vytvořenými v produkčním a laboratorním režimu pomocí samostatných účtů na pracovní skupinu na počítač. Tento model umožňuje izolovat data mezi těmito dvěma režimy. Při registraci aplikace jsou oba režimy povoleny na registrovaném počítači se stejnými daty připojení.

Byl tento článek užitečný?