Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Na kartě Zvýraznění se zobrazí zvýraznění schůzky
Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a objeví se na kartě Zvýraznění v panelu Titulky a světla. Zvýraznění jsou označena časovým razítkem a označena podle toho, jaký typ zvýraznění byl vytvořen. Popisky zahrnují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a souhrn.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících akcí:

 • V panelu Titulky a světla najeďte myší na titulek, který chcete uložit jako zvýraznění schůzky, a vyberte Zvýraznit.

  Pokud chcete zvýraznit pouze část titulku, vyberte tento text a vyberte Zvýraznit. Pokud něco omylem zvýrazníte, najeďte na něj a vyberte Unhighlight.

 • K vytvoření zvýraznění použijte hlasový příkaz.
 • Mluvte přirozeně a Asistent Webexu bude během schůzky naslouchat aktivační události klíčových slov a zachytit okamžiky. Seznam aktivačních událostí klíčových slov najdete v tématu Použití hlasových příkazů ve schůzce nebo události webexu.
2

Odstraňte zvýraznění výběrem karty Světla v panelu Titulky a světla a výběrem zvýraznění Odstranit vedle zvýraznění, které chcete odstranit.

Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a zobrazí se na kartě Zvýraznění na stránce Titulky a zvýraznění. Světla jsou označena a označena podle typu vytvořeného zvýraznění. Popisky zahrnují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a souhrn.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících akcí:

 • Klepněte na Další > Titulky a světla ,přejděte na kartu Titulky a klepněte a podržte titulek, který chcete uložit jako zvýraznění schůzky. Klepněte na Zvýraznit.

  Karta Titulky

 • K vytvoření zvýraznění použijte hlasový příkaz.
 • Mluvte přirozeně a Asistent Webexu bude během schůzky naslouchat aktivační události klíčových slov a zachytit okamžiky. Seznam aktivačních událostí klíčových slov najdete v tématu Použití hlasových příkazů ve schůzce nebo události webexu.
2

Odstraňte zvýraznění jedním z následujících postupů:

 • Klepněte na > Titulky a světla ,přejděte na kartu Titulky a klepněte na zvýraznění, které chcete odstranit. Klepněte na Odebrat ze světel.

  Karta Titulky

 • Klepněte na > Titulky a zvýraznění, přejděte na kartu Zvýraznění, potáhněte doleva po zvýraznění, které chcete odstranit, a klepněte na OdstranitOdstranit.

  Karta Zvýraznění