Jako hostitel můžeš streamovat obsah svých schůzek, webinářůnebo událostí do Vbrick Rev. Všechny streamy zahrnují zvuk, video a obsah, který je sdílen, když je schůzka nebo událost aktivní.


Sdílení tabule a sdílení souboru pomocí funkce Sdílet soubor, včetně sdílení videosouboru, se při živém streamování nepodporuje.

Když streamujete schůzku, webinářnebo událost do Vbrick Rev, budete mít i nadále plnou funkčnost schůzky, webináře nebo událostiWebex . Svůj stream můžete kdykoliv spustit nebo zastavit.


Streamování pomocí Vbrick Rev musí povolit správcewebu.

Než začnete

Platí pro:

  • Všechny aktivní verze Schůzek s plány Meet, Business a Enterprise

  • Všechny verze událostí (Classic) a Webináře

1

Přihlaste se k webu Webex a zahajte schůzku, webinářnebo událost.

2

Vyberte možnost Další možnosti a poté vyberte možnost Zahájit živé streamování.

Možnost Zahájit živé streamování

Živé přenosy nejsou k dispozici během praktického cvičení ve webináři nebo události.

3

(Volitelné) Kliknutím na Změnit rozložení streamu nastavte rozložení videa streamu.

Další informace o výběru rozvržení streamovaného videa naleznete v tématu Živé streamování schůzek, webinářůnebo událostíWebex.

4

Vyberte cíl Vbrick Rev, který máte k dispozici, zadejte své uživatelské jméno a heslo Vbrick Rev a klikněte na tlačítko Přihlásit.


 

Pokud je váš web Rev nastavený pro SAML, můžete být přesměrováni na přihlašovací stránku vaší organizace. Po přihlášení se informace o vašem účtu Vbrick Rev uloží na web, který používáte pro schůzku nebo událost.

5

Vyberte možnost Stávající vysílání nebo Záznam videa.

6

Chcete-li potvrdit, že streamujete, zkontrolujte indikátor Live ve schůzce, webinářinebo události.

7

Pokud chcete stream ukončit, vyberte Další možnosti a pak zvolte Zastavit streamování.

Než začnete

Platí pro:

  • Všechny aktivní schůzky pro Android a iOS s plány Meet, Business a Enterprise.

  • Živé streamování pro Android a iOS v současné době podporuje pouze aplikace Meetings.

1

Na zařízení zahajte schůzku, přejděte na Další možnostiDalší možnosti a klepněte na Spustit živé streamování.

Nabídka Dalších možností
2

Vyberte cíl Vbrick Rev, který máte k dispozici, zadejte své uživatelské jméno a heslo Vbrick Rev a klikněte na tlačítko Přihlásit.


 

Pokud je váš web Rev nastavený pro SAML, můžete být přesměrováni na přihlašovací stránku vaší organizace. Po přihlášení se informace o vašem účtu Vbrick Rev uloží na web, který používáte pro schůzku.

3

Vyberte možnost Stávající vysílání nebo Záznam videa.

4

Pokud chcete potvrdit, že streamujete, zkontrolujte ve schůzce indikátor Živě.

5

Pokud chcete živý přenos ukončit, vraťte se ke schůzce, vyberte Další možnostiDalší možnosti, klepněte na Zastavit streamovánía potom klepněte na Zastavit.

Každou schůzku, webinářnebo událost, která je streamována do Vbrick Rev živě nebo jako záznam, můžete zobrazit. Po skončení streamování bude automaticky k dispozici jako záznam v účtu Vbrick Rev.